Dlaczego BHP jest tak ważne?

Przepisy związane z BHP pozwalają na pewność, że firma będzie funkcjonowała w sposób bezpieczny dla pracowników oraz klientów. Obowiązują, bowiem określone zasady, do których nieżyt się stosować, chcąc powadzić daną działalność. W wielu przypadkach im bardziej niebezpieczny charakter działalności, tym więcej jest wymagań, norm i przepisó

Więcej

Pożar w firmie - co robić?

W przypadku firm ważnym elementem jest kwestia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad postępowania w razie niebezpieczeństw. Najczęściej znacząco ułatwiają ten fakt instrukcje, które powinny znajdować się na ścianach budynków oraz na korytarzach. Równie ważne są szkolenia związane z procedura zachowania i ewakuacji obiektu. Pozwala to na uniknięcie pan

Więcej

Odzież ciepła i na lato

Odpowiedni dobór odzieży dla pracowników jest niezmiernie ważny dla jej profesjonalizmu i wydajności. Dotyczy to nie tylko jej charakteru, odnosi się to również do pory roku oraz warunków atmosferycznych. Najczęściej odnosi się to do prac oraz czynności wykonywanych poza pomieszczeniami. W zależności od temperatury, ewentualnych opadów oraz samej pr

Więcej

Zagrożenia i ochrona w zakładzie pracy

W wielu miejscach pracy należy pracowników wyposażyć we właściwe środki ochrony indywidualnej. W efekcie można zabezpieczyć przed rozmaitymi zagrożeniami oraz urazami, które mogą towarzyszyć wykonywanym czynnością. Takie środki są najczęściej adekwatne do zagrożeń, ryzyka oraz charakteru wykonywanych prac. W związku z tym należy odpowiednio zadbać o poszczeg&

Więcej

Telefony alarmowe - podstawowe i zaawansowane

W przypadku zakładów pracy niezmiernie ważny jest szybki i sprawny kontakt ze służbami ratowniczymi oraz pomocniczymi w nagłych przypadkach. Opóźnienie w tych kwestiach może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia oraz życia pracowników. Jednocześnie generalnie każdy pracownik powinien znać przynajmniej podstawowe numery na Pogotowie Ratunkowe – 999, Policj

Więcej

Alkohol w pracy?

W miejscu pracy należy unikać pewnych rzeczy oraz sytuacji. Powodem są możliwe zdażenia skutkujące utratą zdrowia a nawet życia. Taką jest z pewnością obecność alkoholu w miejscu pracy. Ten jest oczywiście niedozwolony, co sprawia, że pracodawca ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która w czasie wykonywania zadań taki alkohol spożywa. Podobnie jest z sytu

Więcej

Instrukcje, taśmy i oznakowanie

W przypadku zakładów pracy i instytucji kwestie wewnętrznego bezpieczeństwa odgrywają szczególnie ważną kwestię. Oprócz dostosowania stanowiska pracy, maszyn sprzętu oraz czasu zatrudnienia, bezpieczeństwo zapewniają również odpowiednie oznaczenia oraz stosowane rozwiązania. Można je znaleźć nie tylko w biurach.

Są one częstym elementem spo

Więcej