Alkohol w pracy?

W miejscu pracy należy unikać pewnych rzeczy oraz sytuacji. Powodem są możliwe zdażenia skutkujące utratą zdrowia a nawet życia. Taką jest z pewnością obecność alkoholu w miejscu pracy. Ten jest oczywiście niedozwolony, co sprawia, że pracodawca ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która w czasie wykonywania zadań taki alkohol spożywa. Podobnie jest z sytuacjami, w których pracownik przychodzi do zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jako osoba nietrzeźwa. Wszystko w oparciu o art. 52 par. 1 ust. 1 k.p. Wpływ alkoholu na ludzki organizm i prowadzi często do gorszego refleksu, spowolnienia reakcji, pogorszenia wzroku, precyzji i innych konsekwencji. Te są zależne w wielu przypadkach od organizmu i ilości spożytego alkoholu. Należy zauważyć, że jego spożywanie, ma negatywny wpływ na wydajność i sprawność funkcjonowania w zakładzie pracy. Oprócz wspomnianych wyżej skutków należy dodać jeszcze większe prawdopodobieństwo związane z wypadkami w pracy. Jest tak tym bardziej, jeżeli w grę wchodzą maszyny oraz pojazdy. Najczęściej w celu kontroli stosuje się alkomaty, które powinny jednak zostać odpowiednio skonfigurowane. W innych przypadkach, pracodawca wzywa na miejsce patrol Policji lub udają się na odpowiedni komisariat. Osobną kwestią jest wyciągnięcie konsekwencji od pracownika.