Pożar w firmie - co robić?

W przypadku firm ważnym elementem jest kwestia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad postępowania w razie niebezpieczeństw. Najczęściej znacząco ułatwiają ten fakt instrukcje, które powinny znajdować się na ścianach budynków oraz na korytarzach. Równie ważne są szkolenia związane z procedura zachowania i ewakuacji obiektu. Pozwala to na uniknięcie paniki, postępowania zgodnego z przepisami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób postronnych, które niekiedy mogą znajdować się na danym terenie. Częstotliwość takich szkoleń oraz ewakuacji zależy od specyfiki działalności. W takich przypadkach ważne staje się odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób bezpieczny i profesjonalny. Mogą one zostać oświetlone również za sprawą specjalnego oświetlenia awaryjnego. Inna ewentualność to wykorzystywanie właściwości fluorescencyjnych dla poszczególnych elementów (tablic, oznakowania). W celu usprawnienia ewakuacji należy również zadbać o rysunek umieszczony na ścianie z kierunkami ewakuacji wskazanymi drogami, którymi powinno się udać w bardziej bezpieczne miejsce. Na nich powinny znaleźć się rozmieszczone gaśnice. Pozwala to na szybkie zaznajomienie się z obiektem dla osób, które nie znają jego rozkładu pomieszczeń.