Zagrożenia i ochrona w zakładzie pracy

W wielu miejscach pracy należy pracowników wyposażyć we właściwe środki ochrony indywidualnej. W efekcie można zabezpieczyć przed rozmaitymi zagrożeniami oraz urazami, które mogą towarzyszyć wykonywanym czynnością. Takie środki są najczęściej adekwatne do zagrożeń, ryzyka oraz charakteru wykonywanych prac. W związku z tym należy odpowiednio zadbać o poszczególne części ciała i dobrać do nich odpowiednie rozwiązania. Oznacza to, że taki podział oraz dobór może wyglądać następująco:

- środki ochrony głowy – hełmy, kaski, czapki przeciwuderzeniowe,

- środki ochrony oczu oraz twarzy – okulary ochronne, gogle, osłony twarzy,

- środki ochrony słuchu – stopery, nauszniki, słuchawki,

- środki ochrony układu oddechowego – maski oraz półmaski,

- środki ochrony kończyn górnych – nałokietniki i rękawice,

- środki ochrony kończyn dolnych – odpowiednie obuwie, ochraniacze stóp/nakolanniki,

- sprzęt zabezpieczający/chroniący przed upadkiem z wysokości,

- odzież ochronna.

W zależności od zawodu i wykonywanych czynności należy odpowiednio dobrać jej elementy. Wiąże się to między innymi z ich wytrzymałością oraz trwałością. Ważna jest tu odporność na czynniki fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Podobne jest również z temperaturą, która może być zarówno dodatnia oraz ujemna. Odpowiednia osłona i ochrona w takich przypadkach jest również wskazana. Należy tu jednocześnie uwzględnić to, czy prace mają przebiega w zamkniętym pomieszczeniu, czy na wolnym powietrzu, poza zabudowaniami. Niezbędna staje się tu odpowiednia odzież oraz jej dodatki, które chronią nie tylko od urazów jak również przed warunkami atmosferycznymi.